Náš kolektor s regulací teploty získal čestné uznání na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo 2024.

Ocenění, jakékoliv ocenění, je vždy známkou uznání, znamením toho, že něco stojí za pozornost. Když se řekne "Čestné uznání v soutěži Zlatá taška", může se to zdát jako malý úspěch, ale ve skutečnosti je to velké vítězství. Pro naši firmu, která se již 15 let věnuje inovativním solárním řešením, představuje toto ocenění nejen potvrzení naší tvrdé práce a odhodlání, ale také symbol důvěry a kvality v očích odborné i laické veřejnosti.

Čestné uznání v soutěži Zlatá taška přichází v době, kdy se svět potýká s klimatickou krizí a hledá řešení pro udržitelnější budoucnost. Vakuový trubicový kolektor s regulací teploty AAA SOL-30TRT je příkladem toho, jak mohou inovace v oblasti solární energie přispět k řešení těchto globálních výzev. Toto ocenění je tedy nejen uznáním produktu, ale i poselstvím, že směřujeme správným směrem.

Vítězství v soutěži Zlatá taška tedy není jen vítězstvím pro AAA Solar. Je to vítězství pro nás všechny, kdo věříme v sílu obnovitelné energie a její potenciál změnit svět k lepšímu. Ať už jste zákazník, partner, nebo jen někdo, kdo sleduje příběh AAA Solar z povzdálí, toto ocenění je důkazem, že společně můžeme dosáhnout velkých věcí.