Solární vakuové trubicové kolektory s regulací teploty.

Revoluční vakuové solární trubicové kolektory s regulací teploty nabízejí optimální výkon. 

Tyto kolektory vám umožní využít sluneční energii a snížit vaše energetické náklady.


AAA Solar, přední poskytovatel solárních technologií v České republice, s radostí oznamuje své exkluzivní partnerství se společností ONOSI, předním výrobcem pokročilých solárních kolektorů s regulací teploty.
Díky spolupráci s výrobcem ONOSI a využitím jejich patentované technologie dodáváme zákazníkům moderní a výkonné solární kolektory s regulací teploty, které přináší mnoho výhod v oblasti životnosti, efektivity a jednoduché montáže.
Zaměřujeme se na dodávku kvalitních solárních systémů a komponentů pro obnovitelnou energii. Poskytujeme zákazníkům špičkovou technologii a představuje zásadní krok vpřed ve využívání sluneční energie s nejvyšší účinností a spolehlivostí.

Trubicový kolektor s regulací teploty.jpg


Výhody kolektorů s regulací teploty


Inteligentní regulace teploty: Tento nový typ kolektoru má inovativní regulaci teploty. Systém je schopen zastavit provoz, pokud teplota kolektoru dosáhne příliš vysoké úrovně, přibližně kolem 100 °C. To je důležité pro ochranu kolektoru před přehřátím a potenciálním poškozením. Naopak, systém obnovuje provoz, jakmile teplota klesne přibližně o 5 °C. Tím se zajistí, že kolektor je znovu aktivován a může pokračovat v získávání sluneční energie a předávání tepla.
Výhodou kolektorů s regulací teploty je funkce blokování vysoké teploty, která neovlivňuje výkon přenosu tepla při normálních pracovních podmínkách. Tato funkce umožňuje dosáhnout maximální teploty teplé vody v zásobníku solárního systému v rozmezí 80 až 85 °C. Díky tomu můžete dosáhnout požadované teploty vody pro vaše potřeby a zároveň mít jistotu, že kolektory budou stále fungovat na svém maximálním výkonu.  
Tento typ regulace teploty splňuje ideální požadavky na udržování optimálního teplotního rozsahu v kolektoru, čímž se zvyšuje jeho účinnost a zabraňuje možným problémům spojeným s nadměrným zahříváním. Tato schopnost okamžité reakce na teplotní změny zvyšuje spolehlivost a výkon kolektoru.  
Je důležité si uvědomit, že regulace teploty je klíčovým faktorem pro efektivní využití sluneční energie a ochranu solárního systému. Nový typ kolektoru s tímto inovativním řešením nabízí možnost dosažení optimálních teplotních podmínek pro co nejefektivnější přenos tepla a využití sluneční energie.

graf 1.jpg
Prevence přehřátí: Pokud je teplota nadměrná, tedy překročí hodnotu 100 °C s přesností ±5 °C, systém se zastaví. To zajišťuje, že kolektor není vystaven nadměrnému teplu, což by mohlo negativně ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost. Tímto způsobem se minimalizují rizika přehřátí, což je častý problém u tradičních kolektorů. Tím se zvyšuje jejich životnost a zajišťuje dlouhodobější a spolehlivější provoz. Nedochází ke stagnaci kolektorů.


Až o 30% vyšší efektivita než u deskových kolektorů: Další výhodou kolektorů s regulací teploty je jejich výrazně vyšší efektivita ve srovnání s tradičními plochými kolektory. Díky inovativnímu designu a technologii těchto kolektorů dosahují až o 30% vyšší efektivity, což přináší lepší využití sluneční energie a snižuje náklady na vytápění pro uživatele. Díky inteligentní regulaci teploty a optimalizovanému provozu dosahují kolektory vyšší efektivity i ve srovnání s tradičními trubicovými kolektory. 

Snadná instalace a údržba: Kolektory jsou navrženy s důrazem na jednoduchou instalaci a minimální údržbu. Montážní systém je uživatelsky přívětivý a umožňuje snadnou instalaci. Montáž těchto kolektorů je velmi jednoduchá a lze ji provést jedním člověkem bez potřeby speciální techniky. To snižuje náklady a usnadňuje uživatelům samotnou instalaci. Díky pokročilým regulačním systémům je také možné monitorovat kolektory na dálku. Jednou z výhod nového kolektoru jsou také minimální potřeby nucené údržby a výměny pracovní kapaliny. To je způsobeno tím, že kapalina již nebude přepalována a nepodléhá tak velkému opotřebení.

úhel.jpg
Flexibilita instalace: Solární tepelné trubice nemají omezení úhlu instalace, což umožňuje širší rozsah možností pro jejich umístění. Na rozdíl od tradičních tepelných trubic, které mají omezení ohledně úhlu instalace (obvykle mezi 20° a 70°), nový typ kolektoru nemá téměř žádné omezení ohledně úhlu instalace. To znamená, že může být namontován pod různými úhly od 5° do 90°. Tato široká škála možných úhlů instalace umožňuje uživatelům dosáhnout optimálního umístění kolektoru a maximalizovat jeho výkon vzhledem k místním podmínkám.

solární kolektor instalace na stěnu


Dlouhá životnost: Kolektory s regulací teploty se také vyznačují dlouhou životností. Díky použití kvalitních materiálů a kvalitní konstrukci mají tyto kolektory minimálně dvojnásobnou životnost než tradiční kolektory. To znamená, že uživatelé mohou očekávat spolehlivý provoz po dobu dlouhých 30 let a více, což snižuje náklady na provoz a zajišťuje dlouhodobé úspory energie.
Celkově lze tedy konstatovat, že nová generace solárních trubicových kolektorů s technologií regulace teploty přináší významné vylepšení v oblasti životnosti, efektivity a údržby ve srovnání s tradičními kolektory. To dává uživatelům možnost efektivně využít sluneční energii a snížit náklady na ohřev vody a vytápění či jiné tepelné aplikace s dlouhodobou a spolehlivou funkcionalitou.
Nyní je čas využít sílu sluneční energie s vakuovými solárními trubicovými kolektory s regulací teploty. Připojte se k nám a začněte těžit z výhod obnovitelné energie a úspor ve vašem domově nebo podniku.

Informační leták kolektorů s regulací teploty

Klíčové vlastnosti této inovativní tepelné trubice zahrnují:

  1. Vysoký výkon: Díky patentované technologii přenosu tepla dosahují trubice s regulací teploty maximální účinnosti při zachycování sluneční energie a jejím přeměňování na teplo. Tato inovativní technologie umožňuje vyšší účinnost přenosu tepla při nižších teplotách, což vede k větší energetické efektivitě a snížení nákladů.
  2. Speciální pracovní směs plynů: V tepelných trubicích jsou použity vlastní pracovní směs plynů speciálně navržené pro solární aplikace. Tato směs plynů má vynikající tepelné vlastnosti a stabilitu při vysokých teplotách, což přispívá k dlouhodobému a spolehlivému provozu solárních zařízení. Mají odolnost proti mrazu do - 80 ℃.
  3. Hliníková slitina vzácných zemin: Tepelná trubice je vyrobena z vysoce kvalitní hliníkové slitiny vzácných zemin, která je běžně používána v leteckém průmyslu. Tato materiálová kombinace poskytuje vysokou odolnost vůči extrémním teplotám a tlaku, což zajišťuje spolehlivý provoz tepelné trubice i za náročných podmínek.
  4. Bezkarbonizační a bezperforační: Díky použití hliníkové slitiny vzácných zemin je tepelná trubice odolná vůči karbonizaci a perforaci. To znamená, že trubice si udržuje svou integritu a výkonnost i při dlouhodobém provozu.
  5. Vnitřní přetlak: Tepelná trubice je navržena tak, aby pracovala s vnitřním přetlakem. To umožňuje optimalizaci přenosu tepla a zvyšuje účinnost systému solárního vytápění a ohřevu vody.
  6. Regulace teploty: Materiál s fázovou změnou působí také jako regulátor teploty. Při dosažení teploty 100 °C se pracovní směs plynů v tepelné trubici změní z plynného stavu na pevný stav a dojde k takzvanému "vysušení". V tepelné trubici se zastaví přenos tepla, což pomáhá udržovat optimální teplotu v systému a minimalizovat ztráty tepla.
  7. Spolehlivost a odolnost: Materiál s fázovou změnou použitý v systému trubicových kolektorů je navržen tak, aby byl odolný vůči extrémním podmínkám a zajišťoval dlouhou životnost zařízení. To přispívá k minimalizaci nutnosti oprav a údržby.

  Katalogový list kolektoru zde

Kolektory si můžete koupit v našem e-shopu zde