Hlavní změny ve výzvě NZÚ – rodinné domy - standard

  V programu Nová zelená úsporám došlo k úpravě podmínek ve výzvě pro rodinné domy - standard. Aktualizované podmínky začnou platit od 15. února. Z tohoto důvodu nebude možné krátkodobě zadávat žádosti ve výzvě pro rodinné domy v programu NZÚ, a to od středy 14. února od 17.00 do čtvrtka 15. února do 10.00.

Nové podmínky dotace odrážejí záměr resortu životního prostředí urychlit tempo komplexních renovací rodinných domů a reagují na vývoj cen fotovoltaických systémů na trhu úpravou parametrů výše podpory pro tyto systémy.

   Větší důraz je kladen i na maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu, na místo jejího odvádění do distribuční soustavy. Zároveň došlo k upřesnění zakázaných kombinací podpory tak, aby byly z veřejných prostředků podporovány pouze efektivní kombinace.

Zvlášť bych rád upozornil na to, že pokud žadatel zažádá v NZÚ Light na ohřev vody, nemůže již žádat v NZÚ na fotovoltaickou elektrárnu.

Hlavní změny

Obecné podmínky

 • doplněna podmínka, kdy nelze znovu žádat na opatření, na která již byla v minulosti poskytnuta podpora (i po době udržitelnosti) - např. když žadatel jednou žádal na ohřev vody, nemůže již žádat znovu. Chceme podpořit co nejvíce žadatelů

 

Oblast podpory C

 • upřesnění, které kombinace opatření nepodporujeme – nelze podporovat opatření s obdobným účelem
  • OZE v NZÚ Light s jakoukoliv FVE z NZÚ
  • C.2 - ohřev vody s FVE nebo již podpořeným ohřevem vody
  • C.2 - ohřev vody, pokud již žadatel žádal na výměnu zdroje s ohřevem vody

 

Podoblast C.1 - výměna zdrojů

 • Snížena výše dotace na kombinaci TČ + FVE na 125 tis. Kč - dříve byla dotace 140 tis. Kč

 

Podoblast C.3 - fotovoltaické systémy

 • snížení maximální výše podpory na 160 tis. Kč (dříve 200 tis. Kč)
 • změna výpočtu výše podpory
  • základní podpora 35 tis. Kč/60 tis. Kč s využitím TČ
  • výkon 8 tis. Kč/kWp – výkon se počítá již od 1. kWp
  • akumulace 8 tis. Kč/kWh
 • omezení max. výkonu do sítě na 50 % instalovaného výkonu FVE - o dotaci mohou žádat jen v případě, když rezervovaný výkon do sítě bude maximálně polovina instalovaného výkonu FVE
 • bonus za napojení na bojler 10 tis. Kč. - podmínka napojit min. 120 l bojler
 • Bonus A – zateplení + FVE - 30 tis. Kč - pokud je kombinace A + FVE může být podpora současných 200 tis. Kč

 

Přílohy

 • odstranění podmínky dokládání faktur za elektřinu u výměny elektrického vytápění