Fotovoltaika a solární termické kolektory jsou dva způsoby využití sluneční energie, které se na první pohled mohou zdát velmi podobné, avšak mají zcela odlišné funkce a využití. Přestože jsou oba systémy instalovány na střechách budov nebo na zemi pomocí speciálních konstrukcí, jejich princip fungování a cíl využití se liší.

Podobnosti mezi fotovoltaikou a solárními panely:

1. Využívají solární energii - oba systémy transformují energii pocházející ze slunce, ačkoliv každý jiným způsobem.

2. Instalace na střechách a na zemi - oba typy mohou být umístěny na střechách budov nebo na speciálně upravených pozemcích.

Rozdíly mezi fotovoltaikou a solárními panely:

1. Typ přeměny energie - zatímco fotovoltaické panely přeměňují sluneční energii přímo na elektrickou energii, solární termické kolektory využívají sluneční záření k ohřevu teplonosné kapaliny, která následně předává teplo vodě v zásobníku.

2. Cíl využití - fotovoltaické panely jsou schopné napájet širokou škálu domácích, kancelářských a průmyslových zařízení, zatímco solární termické systémy jsou primárně určeny k ohřevu teplé užitkové vody.

3. Efektivita v různých podmínkách - fotovoltaické systémy mohou generovat elektrickou energii i za méně slunečného počasí ale potřebují k tomu 3x větší plochu než termické kolektory. Oba systémy jsou závislé na intenzitě slunečního záření a jsou efektivní hlavně od jara do podzimu.

4. Účinnost - termické systémy mají účinnost přes 70%, ale fotovoltaické systémy mají účnnost pouze 20%. 

Jak fungují solární termické kolektory:

Solární termické kolektory mají absorbér, který přijímá sluneční záření a předává získané teplo teplonosnému médiu. Toto médium pak ohřívá vodu přes výměník v bojleru nebo akumulační nádrži. Pro maximální účinnost je žádoucí orientace kolektorů na jih.

Solární termické kolektory a fotovoltaické panely si tedy nekonkurují, ale mohou se dokonale doplňovat. Například v domácnosti můžete používat solární termické kolektory k ohřevu vody, zatímco fotovoltaické panely k pokrytí ostatních energetických potřeb. Toto kombinované využití sluneční energie vám může přinést maximální úspory a zároveň snížit vaši ekologickou stopu.