Máme pro Vás postup jak nastavit úrovně nabití baterií v době zimního provozu.

Doporučená úroveň nabití baterií v zimním provozu.

Pro správné fungování fotovoltaické elektrárny doporučujeme změnu nastavení nejnižšího procenta nabití baterií v zimním období na 40% a také občasné nabití baterií do 100%.

Kroky pro lokální nastavení na střídači SPH Growatt

Střídače.pngNejdříve doporučujeme nastavit nucené nabíjení baterií pomocí režimu Battery First s nabíjením ze sítě (povolením parametru AC CHG na Enable).
Doporučujeme nastavit délku tohoto režimu na cca 6 hodin – parametr Time (během této doby by se baterie měly plně nabít).
Následně nastavit hodnotu Stop SOC na 100%.
Poté je třeba nastavit režim Load First, s parametrem Stop SOC na 40%.
Plné nabití baterií doporučujeme provést ideálně každé tři týdny.

Jak nastavit na displeji střídače nucené nabíjení baterie?
(Battery First mód)

  1. Přejít do hlavní nabídky (dvakrát zmáčknout ESC).
  2. Přejít do nastavení (podržet tlačítko OK zhruba po dobu tří vteřin).
  3. V nastavení vyhledat pomocí šipek PRIORITY a stisknout OK.
  4. Pomocí šipek vyhledat režim Battery First a stisknout OK.
  5. Poté se objeví Battery First: NO – je zapotřebí znovu zmáčknou OK a pomocí šipek vybrat možnost OK.
  6. Dále je pomocí šipek nutné nastavit jednotlivé položky:

AC CHG – tato položka udává, zdali pro nabíjení baterií může být použita elektrická energie ze sítě či ne:
Disable – nabíjení ze sítě je zakázáno.
Enable – nabíjení ze sítě je povoleno. V případě zvolení režimu Enable, tedy povolení nabíjení ze sítě, je nutné zadat heslo – 1111 – a poté provést potvrzení pomocí tlačítka OK.
Time – je zapotřebí vybrat časový úsek, ve kterém má střídač pracovat v režimu Battery First.
Stop SOC – je zapotřebí navolit hodnotu SOC baterií, při kterém má střídač přestat baterie nabíjet – po vybrání požadované hodnoty je zapotřebí potvrdit výběr pomocí OK.  
Power Rate – je možné zvolit výkon, kterým má být bateriový systém dobíjen. Tento procentní výkon je brán s ohledem na jmenovitý výkon střídače. Po vybrání hodnoty se opět výběr potvrzuje pomocí OK. Příklad: je-li používán střídač se jmenovitým výkonem 10 kW a baterie mají být dobíjeny na 70% výkonu, maximální nabíjecí výkon je 7 kW. Dalším limitem je poté velikost bateriového uložiště. Příklad – čtyři baterie ARK o celkové kapacitě 10 kWh je možné dobíjet maximálně jejich polovičním výkonem a to 5 kW. Doporučujeme nechat hodnotu na 100%.

•  Po nastavení všech parametrů je zapotřebí v poslední kolonce SAVE vybrat pomocí tlačítka OK položku OK a tím nastavení potvrdit.
•  Pokud režim nelze potvrdit, zřejmě došlo k časovému konfliktu s režimem Grid First a tento časový konflikt je zapotřebí přenastavit tak, aby se časy používání obou režimů nekřížily.
Pozn.: bez správně připojeného smartmeteru nelze režim Battery First aktivovat!

Jak nastavit na displeji střídače minimální SoC baterií?
(Load First mód)

 1.  Přejít do hlavní nabídky (dvakrát zmáčknout ESC).
 2.  Přejít do nastavení (podržet tlačítko OK zhruba po dobu tří vteřin).
 3.  V nastavení vyhledat pomocí šipek PRIORITY a stisknout OK.
 4.  Pomocí šipek vyhledat režim Load First a stisknout OK.
 5.  Poté je zapotřebí navolit Stop SOC hodnotu v %, na kterém se má zastavit vybíjení baterií v režimu Load First (v létě 10 – 15% na zimu je doporučení 40 %), po vybrání příslušné hodnoty potvrdit tlačítkem OK.
 6.  Po potvrzení je vypsána hláška Set OK ! – tím je režim Load First úspěšně nastaven.