Žádáme Vás o vyplnění formuláře.

Tyto informace potřebujeme pro podání žádosti na dotace a připojení k rozvodné síti.

Formulář pro podání žádosti o dotace - Fotovoltaická elektrárna

Zdroj dynamické sekce: Formulář podkladů pro fotovoltaickou elektrárnu (Formulář)