dotace-pro-domacnosti.webpDotace 90.000,- Kč na solární ohřev pro seniory NZÚ Light.

 Příležitost pro energetickou soběstačnost.

Program Nová zelená úsporám Light přichází s atraktivní nabídkou pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy, které mají zájem o ekologičtější a hospodárnější způsob ohřevu vody. Díky dotaci ve výši 90 tisíc korun je nyní instalace solárního systému pro ohřev vody více přístupná a ekonomicky výhodná.

Tato podpora přichází v pravý čas, když se ceny energií šplhají stále výše a domácnosti hledají cesty, jak snížit své náklady na bydlení a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Solární ohřev vody je efektivním řešením, které může výrazně snížit energetickou náročnost domácnosti a poskytnout dlouhodobou úsporu.

Výhody solárního ohřevu vody:

- Ekologický způsob ohřevu vody s minimálním dopadem na životní prostředí.

- Snížení závislosti na tradičních zdrojích energie a zvýšení energetické soběstačnosti.

- Dlouhodobá úspora nákladů na energie, zejména v letních měsících.

- Zvýšení hodnoty nemovitosti díky moderní a žádané technologii.

Pro získání dotace je nutné splnit několik podmínek:

- Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

- Instalaci systému musí provést odborně způsobilá osoba s oprávněním podle zákona o hospodaření energií.

Je důležité podotknout, že program NZÚ Light je z důvodu vyčerpání alokace pozastaven, ale příjem žádostí bude obnoven 17. ledna 2024. To dává zájemcům dostatek času na přípravu a získání potřebných informací.

Proces získání dotace:

1. Kontaktní formulář – vyplnění a odeslání prostřednictvím webových stránek poskytovatele.

2. Konzultace s odborníkem – nezávazná schůzka a návrh vhodného řešení.

3. Získání financí – dotace může být vyplacena předem, před zahájením instalace.

4. Realizace instalace – odborníci provedou instalaci systému.

Využití solárního ohřevu vody je krokem správným směrem nejen pro individuální domácnosti, ale i pro celou společnost, jelikož přispívá k redukci emisí a podporuje udržitelný rozvoj. Dotace 90.000,- Kč je tak skvělou příležitostí, jak učinit tento krok ještě přístupnějším.