Solární ohřev vody

Při rozhodování o instalaci solárního ohřevu vody pro váš domov je důležité vzít v úvahu následující aspekty:

1. Zamýšlené využití: Potřebujete solární systém primárně pro ohřev vody, nebo plánujete také využít jeho přitápěcí schopnosti?

2. Spotřeba vody a rozměry domácnosti: Velikost vašeho zásobníku a počet kolektorů by měl reflektovat počet obyvatel a jejich spotřebu vody.

3. Výběr objemu solárního zásobníku: Doporučuje se, aby velikost zásobníku byla 1.5 až 2x větší než váš současný bojler.

4. Poloha a orientace solárních kolektorů: Kolektory by měly být umístěny tak, aby byly maximálně vystaveny slunci. Optimální orientace je směrem na jih, západ nebo východ.

5. Typ kolektorů: Pro většinu instalací na území České republiky jsou obecně doporučovány vakuové trubicové kolektory.

6. Trasa solárního potrubí: Délka a vedení potrubí mohou významně ovlivnit účinnost celého systému.

7. Metoda dohřívání: Je potřeba se rozhodnout, jakým způsobem bude voda dohřívána v případě, že nebude dostatek slunce. K dispozici máte několik možností, včetně elektrické topné patrony, plynového kotle, kotle na tuhá paliva, krbové vložky či tepelného čerpadla.