Jaké výhody přináší použití solárního ohřevu?

Solární zařízení ukazují šetrný přístup k životnímu prostředí.

Teplo získané ze slunečního záření je využito přímo v místě odběru a je zdarma.

Co je lepší - deskový nebo trubicový kolektor?

Trubicový kolektor má více výhod. Hlavní je, že má o 25% vyšší výkon než plochý kolektor. Lépe se instaluje a opravuje. Funguje i při poškození jedné nebo více trubic, funguje i při zatažené obloze (zachytává i difuzní infračervené záření).

Jaký je rozdíl mezi slunečními kolektory a fotovoltaickými panely?

Již ze samotného slova "fotovoltaický" je patrno, že tyto články vyrábí ze solárního záření elektrickou energii. Sluneční kolektory "sbírají" tepelnou energii a ta se potom ukládá k dalšímu užití v solárních zásobnících nebo v bazénech.

Na co se dají použít sluneční kolektory?

V našich podmínkách se solární kolektory nejčastěji používají na přípravu teplé užitkové vody (TUV). Menší část instalací je používána v kombinaci s přitápěním nebo na ohřev vody v bazénu.

Jaká je návratnost ?

V porovnání s elektrickým bojlerem je u čtyřčlenné rodiny návratnost okolo 6 let, oproti plynu je to 8 let. Samozřejmě s klesajícím počtem členů rodiny se návratnost prodlužuje.

Nezamrzne v zimě kolektor?

Trubice v kolektoru neobsahují žádnou kapalinu, pouze v horní části kolektoru ( sběrači ) protéká nemrznoucí směs, která vydrží do -30°C.

Neponičí sníh kolektor?

Kolektor má konstrukci, která je dimenzovaná a zkoušená na naše geografické podmínky, většina sněhu propadne mezi trubicemi a zbytek sněhu sjede po trubici a maximálně se zachytí na spodní části kolektoru. To však pouze jen na velmi krátké období.

Kam lze umístit a jak nastavit kolektory?

Kolektory doporučujeme instalovat na střechu orientovanou jižním směrem - azimut 180°, se sklonem 30-60° (ideální je sklon 45°). Orientace kolektorů na jihozápad je výhodnější než na jihovýchod. Není problém provozovat kolektory s odklonem až 40° na východ či na západ. Kolektorové pole lze též instalovat na ploché střechy, garáže nebo do terénu vedle budovy. Dnes je samozřejmostí též instalace na fasádu domu.

Na jakou teplotu ohřeje kolektor vodu?

Dosahovaná teplota záleží na intenzitě slunečního záření, typu použitých kolektorů a účelu jejich použití. V zásadě je možné ohřát teplotu i na 100°C, ale není to potřebné ani smysluplné. Teplá voda se většinou ohřívá na 60 - 85°C. Čím vyšší je požadovaná teplota, tím je nižší účinnost kolektorů.

Jaký typ kolektoru je vhodnější?

Pro přípravu TUV, přitápění, případně ohřev vody v bazénu používáme trubicové nebo ploché kolektory ( trubicové kolektory nám zajistí maximální využití sluneční energie v chladném období ). V zařízeních vyžadujících ohřev na vyšší teplotu a pro technologické účely je třeba použití trubicových vakuových kolektorů, případně plochých vakuových. Ploché kolektory jsou vhodné i na celoroční ohřev vody v interiérových bazénech.

Co všechno ještě patří k solárnímu systému?

Pro spolehlivou a dlouhodobou činnost solárního systému je nutné používat uzavřený solární systém s nepřímým ohřevem. V kolektoru musí být nemrznoucí kapalina umožňující celoroční využití systému. Dále musí systém obsahovat: expanzní nádobu, pojistný ventil, odvzdušňovací zařízení, plnící systém , čerpadlovou jednotku, elektronickou regulaci a měděné nebo nerezové potrubí s teplotně odolnou izolací.

Jaké jsou výhody systému s čerpadlem a systému samotížného?

Samotížný ( gravitační ) systém má nižší náklady. Jeho energetický zisk je ale o 30 % nižší než s čerpadlem. V našich klimatických podmínkách je jeho použití problematické. Systém s čerpadlem má sice vyšší pořizovací a provozní náklady, ale i větší energetický zisk. Jeho využití je mnohem bezpečnější a univerzálnější.

Jaké druhy izolací lze v solárním systému použít?

Extrémní teploty mohou dosáhnout v solárním systému se standardními kolektory 180°C a vakuovými kolektory až 260°C. Z tohoto důvodu doporučujeme používat tepelné izolace z minerální vlny nebo z EPDM materiálu.

Rozbijí mi kolektor kroupy?

Trubicové kolektory jsou odolné vůči kroupám do velikosti 2.5 cm. Každému zákazníkovi však doporučujeme připojistit si solární systém u pojišťovny.

V létě pojedu na dovolenou, co se stane se solárem, když nebudu odebírat teplou vodu? Musím zakrýt něčím kolektory?

Každý solární systém má několik pojistek proti poškození v případě přehřátí kolektorů. K němu může dojít i při výpadku el. energie za plného slunečního svitu. V první řadě je systém opatřen expanzní nádrží, která vyrovnává roztažnost nemrznoucí kapaliny, ta je poměrně velká s ohledem na teploty nad 100°C . Druhou havarijní pojistkou je pojistný ventil, který v případě poškození expanzní nádrže odpustí přetlak kapaliny např. do kanystru, s nímž je propojen potrubím. Většina "chytřejších" elektronických regulací umožní ohřev vody v bojleru až na 85 - 90°C. Dojde-li během dne k nabití zásobníku vody na kritickou teplotu, regulace zastaví cirkulaci a další ohřev. V kolektoru se zvyšuje teplota podle intenzity solárního záření až do bodu tzv. stagnace (může to být až 250 °C ). Ze solární kapaliny se vytvoří páry, které výrazně zvyšují tlak v systému. Po ochlazení kolektorů (obvykle po západu slunce) páry zkondenzují a je obnovena cirkulace v systému. Nehrozí tedy poškození. Častým varem se však snižuje kvalita a mrazuvzdornost kapaliny. Zpětné vychlazování systému však "umí" pouze systém s plochými nevakuovými kolektory.

Jakou má životnost solární systém? Jaká je nutná údržba?

Životnost slunečních kolektorů s ohledem na použití ušlechtilých materiálů (měď, eloxovaný hliník, sklo...) je udávána výrobci v rozmezí 25 - 35 let. Nejstarší ještě stále fungující "socialistické" kolektory pochází ze 70. let minulého století a jsou již v "důchodovém věku". Fungují okolo 30 - 40 ti let! Samozřejmě jejich účinnost je s ohledem na tehdy používané technologie podstatně menší než u současných moderních solárních kolektorů. Dá se předpokládat, že životnost současných bude až trojnásobně delší než u zásobníků TUV (12 - 15 let). Pravděpodobnost výměny elektrických částí systému (regulace, čerpadlo) je v rozmezí 10 -15 ti let. Výměna nemrznoucí náplně je předpokládána zhruba po 7 - 10 letech. Doporučujeme alespoň 1x za rok kontrolovat ukotvení kolektorů (konstrukcí), po cca 3 letech zkontrolovat stav expanzní nádrže a pojistného ventilu. Je třeba myslet na kontrolu mrazuvzdornosti solární kapaliny!

Má smysl montáž solárních panelů k ohřevu vody bazénu?

Ano, a to buď solárními přebytky ze systému pro ohřev TUV v domácnosti nebo odděleným solárním zařízením.

Jak je to se zašpiněním (s čistěním) trubek?

Veškerá normální znečištění jsou omyta deštěm. Není třeba další údržby.

Jak dlouho trvá montáž zařízení?

V průměru je potřeba 1-3 dny. Rychlejší je montáž s využitím na ohřev teplé vody, složitější je montáž pro využití solárních kolektorů také na vytápění.

Dá se solární tekutina zředit?

Solární tekutina je namíchaná ze speciálních látek a nesmí se ředit.

Dají se letní přebytky energie uschovat na zimu?

V zásadě ano, jsou k tomu ale nutné velmi velké akumulační zásobníky se silnou izolací.

Je také možné ukladat teplo do vrtu tepelného čerpadla a zvíšit jeho výkon v zimních měsících.