Příklady zapojení

Na obrázcích naleznete základní schema zapojení solárních systémů.