Plnící vozík

Mobilní vozík pro plnění, proplachování a údržbu uzavřených systémů, jako jsou solární systémy, podlahové vytápění nebo topné stěnové systémy a tepelná čerpadla. Propláchnutí před prvním zahájením provozu je velmi důležitý. Špína může způsobit poruchy. Prostřednictvím vnějšího čerpadla proudí čistá kapalina skrz kolektory až k otevřenému vypouštěcímu ventilu. Voda proudí tak dlouho, až vytéká čistá voda z vypouštěcího ventilu. Zařízení po propláchnutí vodou většinou nejde úplně vyprázdnit, je proto dobré zařízení proplachovat směsí vody a glykolu. Před opakovaným použitím směsi vody a glykolu je potřeba směs přefiltrovat. Všechna nainstalovaná potrubí včetně všech kolektorů, zásobníku, bojleru, výměníků tepla a armatur se podrobí zkoušce těsnosti. Zkouška těsnosti solárního okruhu se provádí vzduchem. Pokud nebude plnící vozík delší dobu v provozu, propláchněte jej čistou vodou a vysušte. Z venkovní strany použijte vodu se saponátem.   

Technické parametry

rozměry:   1100 x 470 x 570mm 

hmotnost:    25 kg  (prázdný)

objem nádrže:  30 litrů 

průtok:   5 - 60 l / min. 

maximální tlak:   5 bar 

čerpadlo:   1100 W, 230 V 

max. teplota média:   60 ° C